ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนากาย จิต สังคม สร้างสุขเมื่อสูงวัย นำผู้สูงอายุ และประชาชน ที่กำลังเข้าสู่วัย สูงอายุ จาก 4 ตำบล มาร่วมโครงการ

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ก.ค.62 ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้ เทศบาลตำบลบางปู อ.เมืองสมุทรปราการ นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมโครงการพัฒนากาย จิต สังคม สร้างสุขเมื่อสูงวัย โดยนำกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้สูงอายุ และประชาชนที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ จาก 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้านใหม่ ต.บางปู และ ต.บางปูใหม่ จำนวน 4,800 คน ได้มารับความรู้การดูแลสุขภาพ และร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสดใสให้จิตใจ และร่างกาย โดยกำหนดจัดกิจกรรม มีระยะเวลากว่า 3 เดือน โดยเริ่มจากการนำกลุ่มประชาชนสูงวัยสูงอายุ ตั้งแต่อายุ 50 ปี ขึ้นไป จากเขตพื้นที่ ต.ท้ายบ้าน ก่อนวันละ 100 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ชั่งน้ำหนัก, วัดความดันโลหิต, ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด, และการประเมินค่า บีเอ็มไอ จากนั้น เป็นกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต เช่น ความรู้เรื่องโภชนาการบำบัด, แนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย, โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ จากกลุ่มงาสต่างๆ มาเป็นวิทยากร ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ร่วมกับผู้สูงอาย โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ให้ผู้สูงวัยได้เข้าร่วมตามความสนใจ ได้แก่ กิจกรรมนวดกดจุดสะท้อนเท้า กิจกรรมบริหารสมองป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อม เล่นหมากรุก หมากฮอส. กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบดนตรี กับห้องคาราโอเกะ รวมทั้งการเรียนรู้และฝึกการเต้นลีลาศ การเต้นบาร์สโลบ รวมทั้งรำวง และยังมีกิจกรรมฝึกสมองศิลปะประดิษฐ์ อีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างสุขทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ให้กับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม และกระตุ้นให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มีการพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนวัยเดียวกัน ตลอดจนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลุ่มได้นำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ตลอดจนเป็นโครงการฯที่สนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งด้านโภชนาการบำบัด การออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย การบริหารจิตให้ติดสุข

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin