การศึกษา-ศาสนา

วัดหนามแดง จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 77 รูป

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8-2

วัดหนามแดง จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 77 รูป เนื่องในวันออกพรรษา

เมื่่อเวลา 08.00 น.วันที่ 14 ต.ค.62 ที่ วัดหนามแดง ถ.เทพารักษ์ ต.​บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ ท่านพระครู​วิทูลกิจจาทร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนามแดง จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางแก้ว และตำบลใกล้เคียง นำข้าวสาร อาหารแห้ง มารอใส่บาตร แด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนามแดง จำนวน 77 รูป เนื่องในวันออกพรรษา กันอย่างเนืองแน่น ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างหนัก

โดยบรรยากาศภายในงาน ได้จัดให้มีขบวนกลองยาว โดยมีนักเรียน จากโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เดินรำอยู่ด้านหน้าพระภิกษุสงฆ์ สำหรับการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่่องในวันออกพรรษา ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ใกล้ชิด กับพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้ง ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ ที่ 4 และกัณฑ์ ที่ 13 โดยมี ผู้ถือศีลปฏิบัติธรรม อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมพิธี

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin