สังคมคนปากน้ำ

กลุ่มสตรีตำบลคลองด่าน ร่วมโครงการอนุรักษ์สมุนไพรไทย ในการทำ “กลีเซอรีน เหงือกปลาหมอ

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a3

ชมคลิป

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.62 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร่างโศก อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลคลองด่าน โดยนางอนงค์ แจ่มจำรัส ประธานสตรีตำบลคลองด่าน พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มสตรีคลองด่าน และกลุ่ม ทสม.คลองด่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมสตรีให้อนุรักษ์สมุนไพรไทย ในการทำ “กลีเซอรีน เหงือกปลาหมอ “

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการจัดทำโครงการในครั้ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพและเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มสตรีในตำบลคลองด่าน เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับประชาชน ได้มีความรู้ความสามารถในการทำ “กลีเซอรีน เหงือกปลาหมอ” พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อนำมาดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยประโยชน์ของกลี เซอรีน เหงือกปลาหมอ มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและรักษาโรคผิวหนัง

นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำการปลูกเหงื่อกปลาหมอ ด้วยการเพราะชำในน้ำ และเพราะชำในดินเลน เหงื่อกปลาหมอชอบดินชุ่มชื้นตามริมตลิ่งที่มีน้ำตื้นๆ แสงแดดตลอดวัน นิยมปลูกเป็นไม้น้ำ ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่างที่สวยงามไปอีกแบบ หากต้นแผ่เป็นพุ่มจนเกะกะ หมั่นตัดแต่งออกบ้าง แล้วนำกิ่งที่ได้มาปักชำต่อด้วยขั้นตอนง่ายๆ อีกด้วย

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin