สังคมคนปากน้ำ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3-2

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 เวลา 13.30 น. ที่ลาน saint louis arena โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการได้เป็นประธานเปิดโครงการ“วันรวมพลคนสมุทรปราการ ต่อต้านการทุจริต” ACSP THE FORCE AWAKENS รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้าง ต่อต้านทุจริต ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

โดยมี พล.อ.ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ภราดา ดร.พิสูตร วาปิโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนทิพวัลย์ ทั้ง 3 ชุมชน ปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin