สังคมคนปากน้ำ

ข้าราชการทหาร กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก บางปู ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1

ชมคลิป

ข้าราชการทหาร กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก บางปู ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 ธ.ค.62 ร้อยโทชนุดม พวงขจรลาภ รักษาการ หน.แผนกสถานที และร้อยตรีนิเวช ชูปาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู นำข้าราชการทหาร และเจ้าหน้าที่ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก บางปู ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทำความสะอาด จัดเก็บจัดขยะ บริเวณทางเท้า และศาลาที่พักโดยสาร ตลอดแนวป่าชายเลน ริมถนนสุขุมวิท ขาเข้า ตั้งแต่ด้านหน้าทางเข้าสถานตากอากาศ บางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ไปจนถึงหน้าทางออกสถานตากอากาศบางปู ประตู 2 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมถึงวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9

โดยกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการรวมพลังความสามัคคีของข้าราชการทหาร และเจ้าหน้าที่ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก บางปู ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ร่วมกันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยตระหนักถึงความสำคัญในการดูแล รักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานที่ออยู่อาศัยของตนเอง ให้คงอยู่และพัฒนา อย่างยั่งยืน

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin