สังคมคนปากน้ำ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปรับเปลี่ยนจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9b-2

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ปรับเปลี่ยนจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศเป็น Concourse Screening เพื่อลดความแออัดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสาร

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศเดิมที่บริเวณ ชั้น 4 มีพื้นที่จำกัดทำให้ช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่น ผู้โดยสารเกิดความคับคั่ง ทสภ. จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศเป็น Concourse Screening ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยได้ย้ายจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศ บริเวณอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 และจุดตรวจค้นผู้โดยสารผ่านและเปลี่ยนลำจากต่างประเทศไปภายในประเทศ (INTER to DOM) บริเวณ Concourse B ชั้น 2 ซึ่งการดำเนินการปรับเปลี่ยนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่งผลให้การไหลเวียนผู้โดยสารมีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากผู้โดยสารกระจายไปยังบริเวณจุดตรวจค้นอาคารเทียบเครื่องบิน A และ อาคารเทียบเครื่องบิน B (Concourse A และ B) ชั้น 2 และ ชั้น 3

นายกิตติพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่ตรวจค้นผู้โดยสารผ่านและเปลี่ยนลำจากต่างประเทศไปภายในประเทศ (INTER TO DOM) ซึ่งจากเดิมตั้งอยู่บริเวณ Concourse B ชั้น 2 ที่กีดขวางแนวทางเดิน ได้ทำการรื้อออกเรียบร้อยแล้วทำให้เพิ่มพื้นที่สัญจรให้กับผู้โดยสาร และได้เปลี่ยนป้ายบอกทิศทางภายใน Concourse A และ B ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินไปยังจุดตรวจค้นที่ทำการปรับเปลี่ยนใหม่ได้อย่างถูกต้อง ไม่สับสนเส้นทาง และยังได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยช่วยเหลือแนะนำเส้นทางแก่ผู้โดยสาร นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนจุดตรวจค้นฯ ทำให้ผู้โดยสารขาออกที่ผ่านการตรวจค้นแล้วกับผู้โดยสารขาเข้าที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจค้นไม่เกิดการปะปนกัน ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย ทสภ. ยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยตลอดจนมาตรการการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระอย่างเคร่งครัดเช่นเดิม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ทสภ. มุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการในทุก ๆ ด้านเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจสูงสุด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center หมายเลข 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin