สังคมคนปากน้ำ

ร่วมยินดี  นายกมเลศ – นางบุญเอื้อ อ่อนวิมล

%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%a8-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a

ร่วมยินดี  นายกมเลศ – นางบุญเอื้อ อ่อนวิมล  จัดงานเลิ้ยงฉลอง ในโอกาสที่ นางสาววิภาดา อ่อนวิมล (บุตรสาว) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท  คณะโบราณคดี (สาขโบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ญาติๆ พี่น้อง ร่วมแสดงความยินดี ณ ร้านอาหารเกาะยอ ศรีนครินทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin