การศึกษา-ศาสนา

สพป. สมุทรปราการ เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%9b-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95-1-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87

ชมคลิป

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 7 ธ.ค.62 ที่ศูนย์จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ (สพป.) เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อ “ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า ภูมิปัญญาล้ำสมัย เทคโนโลยีก้าวไกล นำชาติไทยสู่สากล” ในส่วนของภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 โดยมี คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง จากสถานศึกษาทุกสังกัด ในส่วนของภาคกลาง และภาคตะวันออก ทั้ง 60 เขต เข้าร่วมงาน พร้อมด้วย ดร.ปิติชาติ ตันปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) และคณะครู ให้การต้อนรับ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาทุกสังกัด ได้พัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษา โดยให้มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ในทุกด้าน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นอีกงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้แสดงความสามารถในทุกด้าน ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศทั้งด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา ครู และผลการเรียนรู้ของนักเรียน ให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดย สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คาดหวังว่ากิจกรรมที่จัดในทุกกลุ่มสาระทำให้นักเรียนได้พัฒนาและต่อยอดสู่อนาคตได้มากยิ่งขึ้น

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin