การศึกษา-ศาสนา

โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งโรงเรียน

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3

ชมคลิป

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 14 ธ.ค.62 ที่หอประชุม รัชตนสมโภช อาคารหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ซอยหมู่บ้านทิพวัล หมู่ที่ 5 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ได้จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ และพิธีเสกอาคาร Saint Louis Arena โดยมี พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังราชกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี และภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ กล่าวรายงาน โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิฯ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณ พร้อมด้วย คณะภราดา คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และผู้แทนพนักงาน ให้การต้อนรับ

โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2521 บนเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินที่นายประวิทย์ มาลีนนท์ ได้บริจาคให้แก่มูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมเงินจำนวน 3 ล้านบาท เพื่อให้มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการขึ้น ซึ่งในขณะนั้น ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ดำรงตำแหน่งอธิการเจ้าคณะแขวงประเทศไทย และท่านได้มอบให้สถาปนิกเขียนแบบแปลนสมบูรณ์ ในเนื้อที่ดังกล่าว เริ่มแรกเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวม 8 ห้องเรียน มีครูสอน 15 คน นักเรียนทั้งสิ้น 371 คน มีภราดาประทีป ม.โกมลมาศ เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต ภราดาบัญชา แสงหิรัญ เป็นผู้จัดการ นายปรีชา บุญญะสิทธิ์ เป็นครูใหญ่ อยู่ในความควบคุมดูแลของภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการเจ้าคณะแขวงคณะภราดาเซนต์คาเบรียลประเทศไทยในขณะนั้น ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 574 หมู่ 8 ถนนเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 2 หลักสูตรคือ MLP (Modern language Program) และ EP (English Program) รวมกว่า 90 ห้องเรียน ปัจจุบันมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin