สังคมคนปากน้ำ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-%e0%b8%a3

วันนี้ (8 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดกิจกรรม  “มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” โดยมี นางอโนชา พลินสุต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน
ในพิธีมอบของขวัญวันเด็ก จำนวน 7,100 ชิ้น ให้แก่ศูนย์เยาวชน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่โดยรอบ ทสภ. รวมจำนวน 71 แห่ง ณ ห้องประชุมสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ทสภ. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยนำของขวัญวันเด็กที่ได้รับจาก ทสภ. ไปมอบต่อให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก

ของแต่ละหน่วยงานและนอกจากการจัดกิจกรรมในวันนี้แล้ว ทสภ. ยังไปร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะไปออกบูธกิจกรรมวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ พร้อมกันนี้ยังจะไปร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กกับศูนย์เยาวชนเขตลาดกระบังในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 โดยจะไปออกบูธกิจกรรมวันเด็ก ณ บริเวณสวนพระนคร เขตลาดกระบัง กทม. ซึ่งภายในบูธจะมีกิจกรรมเล่นเกมส์ และให้ความรู้เกี่ยวกับทสภ. พร้อมลุ้นรับของขวัญของรางวัลมากมาย

ทสภ. มีนโยบายให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งต้องการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม และต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถต่าง ๆ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้าน เพื่อเด็กและเยาวชนจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ดังนั้น ทสภ. จึงได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดดำเนินการ และหวังว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ ทสภ. จัดขึ้นจะช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขแก่เด็กและเยาวชนต่อไป


0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin