สังคมคนปากน้ำ

BADAENG NIGHT 2020 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพระประแดง

badaeng-night-2020-%e0%b8%93-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2

เมื่อเวลา 18.30 น.ของวันที่ 9 มกราคม 2563 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง พร้อมครอบครัว ประธานเปิดงานเลิ้ยงสังสรรค์ ในงานชื่อว่า BADAENG NIGHT 2020 โดยมีนายกัจฏ์ชนก วชิรเขื่อนขันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง คณะผูบริหาร สมาชิสภาเทศบาลเมืองพระประแดง ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองพระประแดง บรรยากาศภายในงาน มีการแสดงบนเวที ของ ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ อสม.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองพระประแดง สลับกับการจับฉลากรางวัลจำนวนมากมาย อาทิ สร้อยคอทองคำ ตู้เย็น โทรทัศน์ ไมโครเวฟ และอื่นๆอีกจำนวนมาก บรรยากาศสนุกสนานชื่นมื่น

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin