สังคมคนปากน้ำ

โรงเรียนศิริวิทยา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓  “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักรู้สามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2

โรงเรียนศิริวิทยา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓  “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักรู้สามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”  ณ โรงเรียนศิริวิทยา ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ ๘ -๙ มกราคม ๒๕๖๓ นางวิจิตรา แทนศิริ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศิริวิทยา ประธานดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ พร้อม ดร.ธีระ แทนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริวิทยา และนางชุติมา แทนศิริ ครูใหญ่โรงเรียนศิริวิทยา (แผนกอนุบาล) ให้การต้อนรับคณะของนายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์และ นางสุภาภรณ์ พร้อมสิ้น ประธานสภาเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ เป็นผู้แทนของ นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ สส.สมุทรปราการ เขต ๗ และนายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลัดหลวง มอบจักรยาน ของขวัญ เป็นของรางวัลให้กับเด็กๆ โดยมีดร.ธีระ แทนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริวิทยา และนางชุติมา แทนศิริ ครูใหญ่โรงเรียนศิริวิทยา (แผนกอนุบาล) เป็นผู้แทนในการรับมอบ มีซุ้มผู้ใหญ่ใจดี โดยชมรมผู้ปกครองโรงเรียนศิริวิทยา นำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และของเล่นมาแจกเด็กๆจำนงนมากด้วย ในงานมีการแสดงของเด็กๆทุกระดับชั้นบนเวที เล่นกีฬาและแข่งขันเกม จัลฉลากมอบของรางวัล สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin