สังคมคนปากน้ำ

ค้าขายอย่างไร ในยุคออนไลน์ ครองมือง

%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 15 มกราคม 2563 นายถนอมศักดิ์ สระแก้ว ผู้บริหารThe OutdoorPlaza Shoppingmall หน้าห้างโลตัส ศรีนครินทร์ ประธานดำเนินการจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ ค้าขายอย่างไร ในยุคออนไลน์ ครองเมือง โดยเชิญ อาจารย์ กฤษดา ธีรศุภลักษณ์ เป็นวิทยากรมืออาชีพให้ความรู้กับ การทำธุรกิจออนไลน์ โดยมีผู้ประกอบการร้านค้า จำนวนมากเข้าร่วเสวนาครั้งนี้ ณ พื้นที่ห้อง ชั้น 2 ของห้างฯ

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin