Browsing Category:สังคมคนปากน้ำ

สังคมคนปากน้ำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

0 Comments
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าว "โครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ (Samutprakan Go Green)
Continue reading
สังคมคนปากน้ำ

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

0 Comments
พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
Continue reading
สังคมคนปากน้ำ

พลตรีหญิง​ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ

0 Comments
พลตรีหญิง​ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา​ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ เมื่อวันที่​ 13​ ตุลาคม​ 2562
Continue reading
สังคมคนปากน้ำ

พสกนิกรชาวตำบลบางปู ใหม่ ร่วมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

0 Comments
พสกนิกรชาวตำบลบางปู ใหม่ ร่วมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
Continue reading
สังคมคนปากน้ำ

The Outdoorplaza shoppingmall จัดโครงการ”อิ่มอุ่น”โรงทานเลิ้ยงอาหารฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

0 Comments
The Outdoorplaza shoppingmall จัดโครงการ”อิ่มอุ่น”โรงทานเลิ้ยงอาหารฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
Continue reading
สังคมคนปากน้ำ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน”พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์” ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

0 Comments
วันที่ 12 ต.ค.62 เวลา 11.00 น.นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์"
Continue reading
1323334353662
WordPress Image Lightbox Plugin