Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายก อบจ.เดินหน้าสานต่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)

0 Comments
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 พ.ย.64 ที่ห้องประชุม AOB 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายพิริยะ โตสกุลวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม นายรัชชานนท์ ทองอร่าม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสรากร บรรจงจิตต์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง นายนพดล ส้มจีนเทศ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกองผังเมือง และนางสาววรรณลิกาพรหมจรรยา นักผังเมืองชำรานการ เข้าร่วมการประชุม ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายพันธมิตร เพื่อช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 Comments
 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯ ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง กิจกรรมหลัก ศส.ปชต.และเครือข่ายพันธมิตร ช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีนายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการเขตตรวจการที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯ ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง กิจกรรมหลัก ศส.ปชต.และเครือข่ายพันธมิตร ช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์คือ 1....
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอเมืองฯ ร่วมกับ เทศบาลเเมืองแพรกษาใหม่ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

0 Comments
https://youtu.be/wPGjuCQIHtM           เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 เวลา 10.00 น. นางสาวทัสนันทน์ ภมรพล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเเมืองแพรกษาใหม่ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเเมืองแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ         โดยมี นายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมชาวใต้สมุทรปราการ-ชมรมต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการสารทเดือนสิบ อดีต ส.ส.นพ.วัลลภ-อนุสรา ยังตรง นิวัฒน์ เทียนปั่น การไฟฟ้าพระนครใต้ บางโปรง เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนางเกรง

0 Comments
สมาคมชาวใต้สมุทรปราการ-ชมรมต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการสารทเดือนสิบ อดีต ส.ส.นพ.วัลลภ-อนุสรา ยังตรง นิวัฒน์ เทียนปั่น การไฟฟ้าพระนครใต้ บางโปรง เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนางเกรง         บรรยากาศพิธีสวดพระอภิธรรม พระปลัดเล็ก ปภาโส อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนางเกรง หลังท่านมรณภาพลงด้วยอาการปอดอักเสพ เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ สิริอายุรวม 77 ปี โดยทางวัดบางนางเกรง ได้กำหนดพิธีสวดพระอภิธรรม พระปลัดเล็ก ปภาโส อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนางเกรง ไว้...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการ ไวยาวักกร วัดบางนางเกรง ครอบครัวสืบสำราญ และครอบครัวศรสังข์ทอง ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในงานทำบุญ 7 วัน (สัตตมวาร) พระปลัดเล็ก ปภาโส (ปั่นทอง) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนางเกรง

0 Comments
         เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 เวลา 10.00 น.ที่ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดบางนางเกรง ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ คณะพระภิกษุสงฆ์วัดบางนางเกรง นำโดย พระครูวินัยธรไมตรี ฐตเปโม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบางนางเกรง รวมกับ คณะกรรมการ ไวยาวักกร ครอบครัวสืบสำราญ และครอบครัวศรสังข์ทอง ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในงานทำบุญ 7 วัน (สัตตมวาร) พระปลัดเล็ก ปภาโส (ปั่นทอง) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนางเกรง โดยมี ท่านพระครูวิมลศุภการ , ดร.(สัมฤทธิ์...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานสงฆ์ สรงน้ำศพพระปลัดเล็ก ปภาโส อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนางเกรง โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก

0 Comments
          เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 21 พ.ย. 64 ที่วัดบางนางเกรง ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมือ จังหวัดสมุทรปราการ พระเดชพระคุณ พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีสรงน้ำศพพระปลัดเล็ก ปภาโส อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนางเกรง หลังมรณภาพลงจากอาการปอดอักเสพติดเชื้อ เมื่อเวลา 02.00 น.ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ สิริอายุรวม 77 ปี...
Continue reading
123242
WordPress Image Lightbox Plugin