Browsing Category:การศึกษา-ศาสนา

การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

ถวายหนังสือ “เปิดหัวใจ ลูกผู้ชายที่ชื่อวัฒนา อัศวเหม”

0 Comments
 ท่านเจ้าคุณ พระราชเสนาบดี (จรัล สิริธัมโม) เจ้าคณะตำบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง (วัดหลวงพ่อโต) รับถวายหนังสือ  “เปิดหัวใจ ลูกผู้ชายที่ชื่อ วัฒนา อัศวเหม" โดย นายวิบูลย์ จิตประสพเนตร ผอ.หนังสือพิมพ์สมุทรปราการโพสต์ พร้อมมอบหนังสืออีกจำนวนหนึ่ง มอบให้น ายกมเลศ อ่อนวิมล ไวยาวัจกรของวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เพื่อมอบให้กับผู้ที่มาไหว้หลวงพ่อโต ณ ห้องรับรองของวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง (วัดหลวงพ่อโต) เมื่อ 28 พ.ค.2563
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

“พระครูแจ้”พระดังบางพลีผู้มีแต่ให้แจกทานช่วยเหลือวินจักรยานยนต์รับจ้างกว่า 300 คน

0 Comments
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ที่วัดบางพลีใหญ่กลาง พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) พระผู้มีแต่ให้ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

“พระครูแจ้”เปิดโรงทานแจกข้าวสารถุงละ ๕ กิโลกรัม พร้อมมอบเงินสด ๕๐๐ บาท จำนวนร่วม ๕๐๐ คน จากพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบความยากลำบาก จากกการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙

0 Comments
เวลา ๐๘.๓๐ น.ของวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ(พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

“พระครูแจ้”พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ถวายภัตตาหารเช้า และใส่บาตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี และมอบเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)ให้พิสูจน์หลักฐาน จว.สป นำไปพัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้วย

0 Comments
เมื่อเวลา ๐๖.๐๐ น.ของวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ(พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี และใส่บาตรถวาย พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ แต่งตั้ง “พระครูแจ้”พระครูปลัดสุวัฒศีลคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ภายใต้การคัดกรองพระสงฆ์ และฆราวาสเพื่อป้องการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

0 Comments
เมื่อเวลา 14.30 น.ของวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมสงฆ์วัดกลางวรวิหาร ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พระเดชพระคุณ พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร ประธานในพิธีมอบหนังสือตราตั้ง  แด่ท่านพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ(พระครูแจ้)รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบาพลีใหญ่กลาง โดยมีพระมหาประเสริฐ มหานาโค ป.ธ.7 เจ้าคณะตำบลปากน้ำ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นผู้อ่านหนังสือตราตั้ง มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญชยันโตชยมงคลคาถา   “เจ้าคุณหมู”พระราชพัฒนสุนทร เจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร เพื่อนสนิทสหธรรมิกกันร่วมพิธีและแสดงมุทิตาจิต มีคณะศิษยานุศิษย์ติดตามจำนวนหนี่งเข้าร่วมในพิธีต่อมา พระเดชพระคุณ...
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

น้ำใจพระครูแจ้ พระผู้มีแต่ให้

0 Comments
“พระครูแจ้”พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง มอบเงิน 80,000 บาท ให้โรงพยาบาลบางพลี ปรับปรุงห้อง OPD จำนวน 14 ห้อง ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้และผ้าม่าน โดยมี นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ กุฎิใหม่(พระครูแจ้)วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อ 13 มี.ค.63 ที่ผ่านมา
Continue reading
1238
WordPress Image Lightbox Plugin