Browsing Author: Admin

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-13
ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว

0 Comments
https://youtu.be/QkdgFgFtdAMเมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พ.ย.63 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ที่ทรงมีสายพระเนตรกว้างไกล ต้องการให้เยาวชนไทย...
Continue reading
%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a2%e0%b8%b6%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%97
ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวอาชญากรรม

กรมศุลกากรตรวจยึดยาเมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) พยายามลักลอบส่งออกไปประเทศมาเลเซีย น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 62 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 37 ล้านบาท

0 Comments
        วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านระบบควบคุมทางศุลกากร พร้อมนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส. พล.ท.กนกพงษ์ จันทร์นวล ผบ.ศรภ. เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และนายบัณฑิต...
Continue reading
%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab-2
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จัดอบรมเครือข่าย การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สภากาชาดไทย

0 Comments
เมื่อวันที่ 24 พ.ย.63 ที่หอประชุม ชั้น 2 ศาลาประชาคม อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จัดอบรมเครือข่าย การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สภากาชาดไทย ให้สามารถใช้งานและรายงานสถานการณ์ต่างๆ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมฯ และนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ...
Continue reading
%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8-2
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน เรื่อง “โครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก

0 Comments
https://youtu.be/7neAwh-g_-Qเมื่อเวลา 08.40 น.วันที่ 23 พ.ย.63 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาดูงาน เรื่อง “โครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ และภาพรวมเกี่ยวกับการประกิบอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดโครงการ และศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี...
Continue reading
%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b2-3
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ตู่ นันทิดา” ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรปราการ และผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 11 ลุยหาเสียงตลาดเพชรอารี แฟนคลับรอรับคึกคัก

0 Comments
https://youtu.be/4FkKJ49hNsoเมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 23 พ.ย.63 ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังสมุทรปราการ เบอร์ 1 ในนามกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า พร้อมด้วย มณิฐกานต์ บุญริ้ว ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 11 เบอร์ 1 นายชนะ หงวนงามศรี ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 12 เบอร์ 1อำเภอเมืองฯ นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธนวัฒน์วงศ์ อดีตรองประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ และทีมงาน...
Continue reading
%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%9c-%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2-lng-5-5-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95
ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟผ. ลุยต่อ นำเข้า LNG 5.5 ล้านตัน ตามมติ กบง.

0 Comments
กฟผ. พร้อมนำเข้า LNG ตามมติ กบง. ในปี 2564 – 2566 ในปริมาณรวมไม่เกิน 5.5 ล้านตัน เพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. คาดสามารถเปิดประมูลได้ภายในไตรมาสแรกของปีหน้านางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงมติการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ว่า ที่ประชุมรับทราบแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural...
Continue reading
123128
WordPress Image Lightbox Plugin