Browsing Author: Admin

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%88-4
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกผู้โดยสารในการ Download Application AOT Airport เพื่อบันทึกข้อมูลในใบ ต.8 ช่วยในการติดตามตัว รวมทั้งจัดระเบียบพื้นที่ให้บริการสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19

0 Comments
นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยในปัจจุบัน มียอดจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าว โดยให้ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมาจากท้องที่นอกราชอาณาจักรต้องดาวน์โหลดและลงทะเบียน “AOT Airports” Application และต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ต.8 ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จึงได้มีการจัดพื้นที่จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1. บริเวณหน้า Gate D8 2....
Continue reading
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b9%80
ข่าวประชาสัมพันธ์

การบินไทยเตรียมยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว

0 Comments
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ยังทวีความรุนแรงไปทั่วทุกภูมิภาคในโลก ทำให้แต่ละประเทศเพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการออกมาตรการคัดกรองและห้ามเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างเข้มงวด ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนของประเทศต่างๆ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนรับมือ และทยอยยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว ดังนี้1. ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ได้แก่ ฮ่องกง ไทเป โตเกียว (นาริตะ และฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา โซล พนมเปญ เวียงจันทน์ โฮจิมินห์ ฮานอย ย่างกุ้ง สิงคโปร์...
Continue reading
%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%aa-7
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid – 19)

0 Comments
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID - 19) ขอรายงานผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า - ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค.63 เวลา 00.00 - 23.59 น.)1. สรุปจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 428 เที่ยวบิน แบ่งเป็น1.1 เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน...
Continue reading
%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a3-3
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับมอบหน้ากากอนามัยจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

0 Comments
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นางสาวผานิต  เสถียรเสพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(สายสนับสนุนธุรกิจ) และนางอโนชา  พลินสุต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทน รับมอบหน้ากากอนามัย จากผู้แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 500 ชิ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อไวรัส COVID - 19 เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้คนไทยผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน
Continue reading
%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%b9
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครสมุทรปราการ ปูพรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคใจกลางเมืองปากน้ำสกัด โควิด 19

0 Comments
https://youtu.be/Ipdmh-uJE_Aเมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 23 มี.ค.63 เทศบาลนครสมุทรปราการ นำโดย นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรปราการ ปูพรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคใจกลางเมืองปากน้ำสกัด โควิด-19 โดยมีนายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์ ผอ.กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสมภพ บุรารักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมลงพื้นที่ แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 ทีม โดยทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรปราการ รับผิดชอบบริเวณสะพานลอย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณราวจับ ราวบันได ทางขึ้นลงตลอดแนวทางเท้าบนสะพานลายคนข้ามถนน รวมทั้งบริเวณศาลาพักผู้โดยสาร เก้าอี้นั่งริมทาง...
Continue reading
%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%94
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครสมุทรปราการ เดินหน้าลุยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

0 Comments
https://youtu.be/l0wI8Q0qWE0เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 23 มี.ค.63 นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรปราการ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถนนประโคนชัย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้อง ประชาชน ที่มากราบไหว้สักการะศาลหลักเมือง โดยมี นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์ ผอ.กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสหัส ตู้จินดา อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายสมภพ บุรารักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลนครสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมโดยนายอิทธิชัย ชูเรณู...
Continue reading
WordPress Image Lightbox Plugin