Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการตำรวจ ตู้ยามคลองเก้า จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

0 Comments
https://youtu.be/sh4PB3kH0T4เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 29 ก.พ.63 ที่จุดบริการสถานีตำรวจ ชุมชนคลองเก้า (ตู้ยามคลองเก้า) ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ร.ต.อ.มนัส นิลกรรณ์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม หัวหน้าจุดบริการประชาชน ตู้ยามคลองเก้า และข้าราชการตำรวจ ประจำ ตู้ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดน้อยสุวรรณราม (วัดคลองเก้า) จำนวน 5 รูป นำโดย พระครูสุวรรณสิทธิธาดา เจ้าคณะตำบลบางปู เจ้าอาวาสวัดน้อยสุวรรณาราม เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรม...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมคนปากน้ำ

กลุ่มผู้สื่อข่าวนกกระจอก สังกัดศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตประธาน ผู้ก่อตั้งศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
https://youtu.be/EXNRN8cqmsIเมื่อวันที่ 28 ก.พ.63 เวลา 10.30 น.ที่ ศาลาการเปรียญ วัดบางโฉลงนอก ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลีสมุทรปราการ นายเดี่ยว คงสินธ์ ประธานศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ นำทีมกลุ่มผู้สื่อข่าวนกกระจอก และสื่อมวลชน สังกัดศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนายอำนวย คงอิ่ม อดีตประธาน ผู้ก่อตั้งศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 2 ปี กลุ่มผู้สื่อข่าวนกกระจอก สังกัดศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการโดยบรรยากาศภายในพิธี กลุ่มผู้สื่อข่าวนกกระจอก ได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดบางโฉลงนอก จำนวน 4 รูป...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดโครงการจัดระเบียบสังคมผู้ประกอบการและสถานบริการในพื้นที่ ประจำปี 2563

0 Comments
https://youtu.be/W4oIRZfidFkเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 ก.พ.63 ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดโครงการจัดระเบียบสังคมผู้ประกอบการและสถานบริการในพื้นที่ ประจำปี 2563 โดยมีนายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการทั้งนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพปัญหายาเสพติด ถือเป็นปัญหาใหญ่และร้ายแรงของประเทศ มีการแพร่ระบาดไปสู่สถานประกอบการ สถานบริการ สถานบันเทิง โรงเรียน สถานศึกษา และกลุ่มเยาวชนทั่วไป ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม นอกจากนี้ปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาที่บั่นทอนเสถียรภาพ และความมั่นคงของชาติ ก่อให้เกิดอาชญากรรมที่มีผลมาจากการใช้สารเสพติด  รวมทั้งงรัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และได้กำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 “บ้านคลองหลวงเกมส์

0 Comments
https://youtu.be/K61LQkYOO5oเมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 27 ก.พ.63 ที่โรงเรียนบ้านคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ นายไพโรจน์ ตันเจริญ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองหลวง ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านคลองหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 “บ้านคลองหลวงเกมส์” โดยมี นางรัชฎา ศรีแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563

0 Comments
https://youtu.be/QUh5PzKOA7Uเมื่อวันที่ 26 ก.พ.63 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือสมุทรปราการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 104 ปี สหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมพาพันธ์ 2459 เป็นแห่งแรก และทรงส่งเสริมให้มีการแพร่ขยายอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ยังประโยชน์ให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับ ฝ่ายแพทย์และอนามัย จัดโครงการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ประจำปี 2563

0 Comments
https://youtu.be/3hS7CJqoDN8เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ก.พ.63 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับ ฝ่ายแพทย์และอนามัย จัดโครงการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ประจำปี 2563 โดยมีนายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเศกสม ทัพทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ครั้งนี้สำหรับการจัดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้...
Continue reading
WordPress Image Lightbox Plugin