Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญนักท่องเที่ยวชมนกนางนวลที่อพยพหนีหนาวจากแดนไกล ที่สถานตากอากาศบางปู

0 Comments
ที่บริเวณสะพานสุขตา สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ขณะนี้มีนกนางนวลที่อพยพหนีหนาวจากแดนไกลมาช่วงต้นฤดูหนาวของทุกปี นกที่มาจะมาโฉบรอบๆ สะพานสุขตา เพื่อกินอาหารที่ชอบจากนักท่องเที่ยว
Continue reading
WordPress Image Lightbox Plugin