สังคมคนปากน้ำ

ผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2562

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81

ผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแพรกษา

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 10 มิ.ย.62 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ โดยมี พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย พ.ต.อ.พัลลภ แอร่มหล้า, พ.ต.อ.วิชิต บุญชินวุฒิกุล, พ.ต.อ. ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล, พ.ต.อ.ปกปภพ บดีภิทักษ์ ตลอดจนนายสุดใจ จิรยาภากร (เฮียเอี๋ยว) ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วย กต.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ,ที่ปรึกษา กต.ตร. และคณะกรรมการ กต.ตร.ทุกสถานีในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพียง โดยมี ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 2 กล่าวให้การต้อนรับ และมี พ.ต.ท.หญิงสุพรรณี แสงมณี รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ เป็นพิธีกรดำเนินงาน

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การแนะนำตัว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ อีกสองท่านประกอบไปด้วย พ.ต.อ.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ และ พ.ต.อ.ต่อพงษ์ ตันตระวาณิชย์ จากนั้น มีการแจ้งคำสั่งแต่งตั้ง กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ และแนะนำ กต.ตร.ชุดปัจจุบัน ตลอดจนมีการแจ้งผลการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการ ต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และเรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติการแต่ตั้งที่ปรึกษา กต.ตร.,ขออนุมัติการจัดทำวารสาร กต.ตร.ตลอดจนมีการขออนุมัติขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อไว้ใช้ในงาน รปภ.โดยเฉพาะ จำนวน 1 เครื่อง และแจ้งสถานภาพกองทุน กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin