ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะ ศปม.ลงพื้นที่ตรวจเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 หลังปล่อยมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 วันแรก ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0-%e0%b8%a8%e0%b8%9b%e0%b8%a1-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.63 เวลา 18.00 น. คณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) นำโดย พ.อ.(พิเศษ) กฤษภาณุ  จำนงค์วงศ์ หน.กลุ่มงานแผนนโยบายและการข่าว กอ.รมน.จว.สมุทรปราการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.อาทิตย์ ซิ้มเจริญ ผ.กก สภ.สำโรงเหนือ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สำโรงเหนือ และเจ้าหน้าผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่บริเวณชั้นที่ 1 และชั้น 2 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ หลังปล่อยมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 วันแรก โดยมี ผู้จัดการศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง นำคณะเข้าตรวจสอบ โดยสังเกตการณ์การให้บริการทางด้านการจัดการจัดระเบียบระยะห่างสังคม ภายในร้านต่างๆ และในส่วนของการจับจ่ายสินค้าทั่วไป

พร้อมทั้ง กำชับสถานประกอบการ และประชาชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ “โควิด-19” โดยแนะนำให้ห้างเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่างๆ และให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และ Face shield ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน รวมถึงยึดหลัก Social distancing จัดพื้นที่ให้บริการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้น สถานประกอบการ พร้อมรับแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ที่ทางรัฐบาลและจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนด ซึ่งจะได้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin