ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดสมุทรปราการ ออกหน่วยให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการพิการ

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87

นางสาวพิงพันธ์ พลรวิโรจน์ ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนบัตรประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการ นางรัชนีย์ ศรีวิเชียร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดสมุทรปราการ นายชลินทร จันทะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ ผู้ช่วยจิณณะ เกตุแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางปูใหม่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ลงพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 7 ตำบลบางปูใหม่ ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการในสถานที่ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วน ภายใต้การดูแล ของนายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ

กรมการปกครอง มีนโยบายการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วน โดยจัดหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการในสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่ได้แจ้งความจำนงไว้ โดยญาติของผู้ที่จะขอรับบริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการ ผ่าน 3 ช่องทาง โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อขอรับบริการได้สำนักงานเขต หรือส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 02-791-7610 ในต่างจังหวัดสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่อำเภอ เทศบาล และเมืองพัทยา รวมทั้งสามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการ ถามตอบปัญหาด้านการทะเบียน โทร 1548

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin