สังคมคนปากน้ำ

บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ จัดกิจกรรมโครงการ แมรีกอทอาสา เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 มิ.ย.62 ที่ศาลาการเปรียญหลังใหม่ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ Swarovski ร่วมกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย หรือ (adpc) จัดกิจกรรมโครงการ แมรีกอทอาสา เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน ในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย รวมทั้ง การนำแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อป้องกันภัยตามหลักสากลคือ “รู้รับ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience) โดยเสริมสร้างความตระหนักในการลดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดภัย และขณะเกิดภัย

โดยมี นางสาวกรรณิกา เซ็นมุกดา รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยากรจากบริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ชมรมความปลอดภัยเชื่อมสายใยชาวแมรีกอท นายสรนาท หมัดกอเซ็ม ประธานชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด ผู้ช่วยนางธัญญาพร หงษ์อุดร ,ผู้ช่วยเอ็กซ์ อาทิตย์ รักชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.บางปูใหม่ ตลอดจนกลุ่มจิตอาสา และเยาวชน ชาวชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด และฝั่งน้ำเค็ม หมู่ 2 และหมู่ 3 ต.บางปูใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก โดยมี พระมหาสมิทธ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ผู้ใหญ่เกรียงไกร ชูไสว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และผู้ช่วยเกศรินทร์ ชูไสว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ ให้การต้อนรับ

ด้าน นางสาวกรรณิกา เซ็นมุกดา รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าว กิจกรรม ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากทางบริษัท แมรีกอท ได้เล็งเห็นความสำคัญระหว่างบริษัท กับชุมชน ในเรื่องของการช่วยเหลือชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ ต่างๆ โดยมีการมาให้ความรู้ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ได้รับบาดเจ็บ การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ การบริหารจัดการขยะ กระเป๋า เอกสารเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน และการทำเสื้อชูชีพด้วยขวดน้ำพลาสติก

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin