สังคมคนปากน้ำ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดการแข่งขันว่ายน้ำ “ASSUMPTION SAMUTPRAKARN Swimming Championship” ครั้งที่ 2

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดการแข่งขันว่ายน้ำ “ASSUMPTION SAMUTPRAKARN Swimming Championship” ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ครบ 40 ปี

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.62 ที่สระว่ายน้ำ อาคารศักดานุสรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดการแข่งขันว่ายน้ำ “ASSUMPTION SAMUTPRAKARN Swimming Championship” ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ครบ 40 ปี โดยมี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และนายภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในฐานะคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานการจัดแข่งขัน ครั้งนี้ พร้อมด้วยนายวิโรจน์ ศิริธนศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, นายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ, ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, นายพีระวัฒน์ มงคลศิลป์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งคณะครู นักกีฬา และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันฯ

สำหรับการแข่งขันว่ายน้ำ “ASSUMPTION SAMUTPRAKARN Swimming Championship” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันคือ 1. เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ครบ 40 ปี// 2. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนากีฬาว่ายน้ำสู่ความเป็นเลิศ อันจะแรงกระตุ้นในการต่อต้านและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด และ 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งการจัดการแข่งขันว่ายน้ำฯ ในครั้งนี้ มีสโมสรชั้นนำส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 64 สโมสร อาทิเช่น สโมสรไทยคริสเตียน, อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ, อัสสัมชัญระยอง ,เยาวชนราชนาวี และอัสสัมชัญสมุทรปราการ รวมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 623 คน

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin