สังคมคนปากน้ำ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรมปลูก รักษ์ต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดลัอม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 ส.ค.62 ที่ สถานตากอากาศ (บางปู) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมปลูกป่า รักษ์ต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมี นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทน สหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในครั้งนี้ กว่า 200 คน

โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้จัดทำโครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกภาคส่วน ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขยายผลต่อยอดสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับทุกภาคส่วน และการสืบสานปณิธานบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ดำเนินรอยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องของการปลูกต้นไม้ คืนความสมบูรณ์ และส่งเสริมให้เกิดแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ รวมถึงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 นี้ด้วย

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin