การศึกษา-ศาสนา

โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 8 ส.ค.62 ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางสมถวิล รัตนมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกิจกรรมการตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์จากวัดพิชัยสงคราม จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาต กิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความเป็นสิริมงคล และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

หลังจากนั้น นางสมถวิล รัตนมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ได้นำคณะครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ นานัปการด้วยพระวิระยะอุตสาหะ พระอัจฉริยภาพและพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคง ที่จะทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องจากต้องการให้กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin