การศึกษา-ศาสนา

เทศบาลตำบลบางปู จัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล สังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2562

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ส.ค.62 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการและลานวัฒธรรมเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่) โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) เทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ท้ายบ้านใหม่) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เทศบาลตำบลบางปู)

โดยมี นางสาววรรณา ยิ้มเผือก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางปู กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการกีฬา การเคลื่อนไหวร่างกาย ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้เกิดความชำนาญมากขึ้น ในทักษะกีฬา สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบ มีวินัย อดทน มุ่งมั่น รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียน

สำหรับการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ในครั้งนี้แบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 7 ประเภท ประกอบไปด้วย 1. ฟุตบอล 6 คน 2. วิ่ง 20 เมตร 3. วิ่ง 30 เมตร 4.วิ่งเก็บของ 5. กระโดดไกล 6.วิ่งตัวหนอน พร้อมทั้งมีการประกวดกองเชียร์ และขบวนพาเหรด

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานข้าราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ตลอดจนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง และคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ทั้ง 3 โรงเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin