กีฬา
%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ
มอบประกาศนียบัตร
ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอน
กีฬามวยไทยสมัครเล่นขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.61 ที่สนามมวยเดอะบลูอารีน่า ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาบุคลากรสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2561

               โดยนายวรพร อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่สมเกียรติ ทองเหลือ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ประธานชมรมมวยอาชีพจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฯ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมฯ โดยมี นายพีระวัฒน์ มงคลศิลป์ พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ เสียงหล่อ หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทย นายพงษ์สิริ ยะกัณฐะ เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนทีมวิทยากรจากสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวน 30 คน

                สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการ ในครั้งนี้ ก็เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นของจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ผู้ฝึกสอนกีฬาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปขยายผลภายในพื้นที่รับผิดชอบสามารถฝึกสอนส่งเสริมให้เยาวชน นักกีฬาและประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัย ตามกฎกติกากีฬาได้

[foogallery id=”328″]

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin