การศึกษา-ศาสนา

อบรมมัคนายกน้อยรุ่นที่ 2

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-2

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 ที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์วัดพิชัยสงคราม นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิด การอบรมมัคนายกน้อยรุ่นที่ 2 โดยมี นายพลากร เทศนำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวรายงาน โดยมี นักเรียนภายในจังหวัดสมุทรปราการ สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน

สำหรับโครงการอบรมมัคนายกน้อยรุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ เพื่อต้องการส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสนใจพระพุทธศาสนา เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนาพิธีให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่มัคนายกได้อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผน สามารถเป็นมัคนายกประจำโรงเรียน รวมถึงช่วยงานตามวัดต่างๆ ที่ใกล้บ้าน และที่สำคัญจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน ต่อไป

[foogallery id=”378″]

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin