สังคมคนปากน้ำ
%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จัดกิจกรรมเก็บขยะชายฝั่งทะเลชุมชนคลองเสาธง

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61 ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนคลองเสาธง ตำบลบางปู อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม เก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2561 โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีนางรัชฎา ศรีแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเสาธง กล่าวต้อนรับ โดยมีนายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเละและชายฝั่งที่ 2 ชลบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ตลอกจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้ใหญ่นกเขา ท้วมกลัด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลบางปูใหม่ ตลอดจนพ่อค้า ประชาชนจิตอาสาชาวตำบลบางปูใหม่ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนคลองเสาธง เข้าร่วมกิจกรรม

โดยกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2561 จัดขึ้นเนื่องจากวันเสาร์ที่สามในเดือนกันยายน ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ชายฝั่งบ้านเราวันนี้ยังคงถูกรุกรานด้วยปัญหาขยะ ทำให้การอนุรักษ์ไม่ได้อยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็น กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ประชาชน และหน่วยงานทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาขยะทะเลและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการรณรงค์เก็บขยะและหาแนวทางแก้ไข้ปัญหาขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งภายในกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำประชาชนจิตอาสาอีกทั้งนักเรียนโรงเรียนคลองเสาธงได้ร่วมกันเก็บขยะภายในชุมและบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

[FinalTilesGallery id=’2′]

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin