กีฬา

ชุมชนพฤกษา 15 ร่วมกับ อบต.แพรกษาใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-15-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b9%81

ชมคลิป

เมื่อวันทึ่ 3 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. ที่ สนามชมรมกีฬาฟุตซอลหมู่บ้านพฤกษา 15 ถ.ตำหรุ-คลองเก้า ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ หมู่บ้านจัดสรรพฤกษา 15 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง หมูบ้านพฤกษา 15 โดยมี นายอำนวย บุญริ้ว นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลแพรกษาใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน โดยมี นายสมพงค์ พลับอ่อน สมาชิกสภา อบต.แพรกษาใหม่ ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.แพรกษาใหม่ สจ.ชนะ หงวนงามศรี สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ กำนัน ธนสันต์ วัสสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ พร้อมทั้ง ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่นิติหมู่บ้านจัดสรรพฤกษา 15 ชมรมอาสาพัฒนาหมู่บ้านพฤกษา 15 มวลชนการข่าวศูนย์พฤกษา15 กลุ่มจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชมรมกีฬาฟุตซอลหมู่บ้านพฤกษา 15 และพ่อค้า ประชาชนชาวชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 15 เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลการกุศล ในครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมในการแข่งขัน จำนวน 4 ทีม ประกอบไปด้วย ทีม อบต.แพรกษาใหม่ นำโดย นายอำนวย บุญริ้ว นายก อบต.แพรกษาใหม่ ทีม ฝ่ายปกครอง นำโดย กำนันธนสันต์ วัสสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ ทีม สภ.บางปู นำโดย พ.ต.ท.สมัย เจริญราช สารวัตรสอบสวน สภ.บางปู และทีม หมู่บ้านพฤษา 15 นำโดย นายวิชา นาป้อม สมาชิกสภา อบต.แพรกษาใหม่ โดยการจัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศล ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังให้คนในชุมชนรู้คุณค่าของการช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน อีกด้วย

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin