กีฬา

โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 “ฟ้าเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 46 “

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94

ชมคลิป

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62 เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 “ฟ้าเหลืองเกมส์ ครั้งที 46” ซึ่งประกอบไปด้วย 6 คณะสี ได้แก่ 1. สีแดง เสือซ่อนเล็บ 2. สีแสด จักรกรด 3. สีน้ำเงิน นารายณ์ปราบศึก 4. สีม่วง ตรีเพชร 5. สีเขียว กายสิทธิ์ และ 6. สีชมพู ปราการ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และมี นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ตลอดจน คณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ ที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1-2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 คณะกรรมการสภานักเรียนฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง

สำหรับ กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 “ฟ้าเหลืองเกมส์ ครั้งที 46” ในครั้งนี้ มีกิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันกีฬา กรีฑาประเภทลู่และลาน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และการประกวดการเต้นแอโรบิค ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา ก่อให้เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนเป็นการปลูกฝังทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้กับนักเรียน ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา อีกด้วย

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin