สังคมคนปากน้ำ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมให้การต้อนรับน้องบิ๊นท์ Miss International 2019

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a3

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. นายกฤติยา  ก้อนทอง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนางสาวสิรีธร
ลีห์อร่ามวัฒน์ (น้องบิ๊นท์)
นางสาวไทยประจำปี 2562 ตัวแทนสาวไทยที่ได้รับตำแหน่ง Miss International 2019 พร้อมด้วยรางวัลพิเศษ Miss International Asia 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ทสภ. ได้จัดเตรียมสถานที่และช่วยอำนวยความสะดวกในการต้อนรับซึ่ง

น้องบิ๊นท์ได้เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG643 นาริตะ – กรุงเทพฯ โดยมีแฟนคลับต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 10 ทสภ.

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin