สังคมคนปากน้ำ

ชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้วัดพระบาทน้ำพุ

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62 ผู้ใหญ่กบ นายชูชาติ ดุลยประภัสสร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ ร่วมกับ พี่น้องชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี-เอดส์ โดยมีนายสาโรจน์ เพ็งนารีย์ อาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย ใต้ 42-61 เป็นตัวแทน นำไปถวายแด่พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในโอกาสต่อไป ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin