สังคมคนปากน้ำ

วันเด็กสุขสันต์ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมแจกของขวัญมอบความสุขให้เยาวชน

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89

วันที่ 10 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กับ 13 โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้แก่ โรงเรียนวัดบางโปรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางโปรง โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดบางฝ้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางฝ้าย โรงเรียนวัดบางหัวเสือ โรงเรียนสิริเบญญาลัย โรงเรียนปัญจนวิทย์ โรงเรียนวัดบางด้วน โรงเรียนวัดสุขกร โรงเรียนวัดบางนางเกรง โรงเรียนวัดสวนส้ม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยคณทำงาน CSR แต่ละโซนได้ลงพื้นที่นำของขวัญไปมอบให้กับเด็กนักเรียน พร้อมมีกิจกรรมจับฉลากแจกของรางวัลต่างๆ พร้อมร่วมชมการแสดงจากนักเรียน นอกจากนี้ยังสนับสนุนของขวัญ และของที่ระลึกต่างๆในกิจกรรวันเด็กแห่งชาติ กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้อีกด้วย

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาเยาวชน พร้อมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin