สังคมคนปากน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ทำบุญประจำปี

%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a-2

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ทำบุญประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และความเจริญก้าวหน้าในการทำงานในปีพุทธศักราชใหม่ 2563

วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง หัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ และร่วมทำบุญประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และความเจริญ​ก้าวหน้าในการทำงานในปีพุทธศักราชใหม่ 2563

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin