สังคมคนปากน้ำ

อบต.บางโฉลง จัดใหญ่งานวันเด็กแห่งชาติ 2563

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1

อบต.บางโฉลง จัดใหญ่งานวันเด็กแห่งชาติ 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักรู้สามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนายจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ และนางสาวปารณีย์ นาคคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย นางสาวทิพยวรรณ์ นิ่มนวล รองนายกอบต.ฯ นายชานนท์ ลัดกระทุ่ม เลขานุการนายกอบต.ฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชน ผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

การจัดงานวันเด็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับเยาวชน โดยในปีนี้วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกรู้รักสามัคคี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจักรยาน และของขวัญของรางวัลมากมาย สร้างความสนุกสนานและปลาบปลื้มให้แก่เด็กๆ เป็นอย่างมาก โดยมีผู้ปกครอง คณะครูผู้สอน และเยาวชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin