สังคมคนปากน้ำ

นักศึกษาหลักสูตร ปนป.รุ่น 9 กลุ่มสิงโต สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประกวด MISS PU CHAO 2020

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%9b-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88

ชมคลิป

นักศึกษาหลักสูตร ปนป.รุ่น 9 กลุ่มสิงโต สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประกวด MISS PU CHAO 2020 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 25 ม.ค. 63 ที่ อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอเมืองสมุทรปราการ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 (ปนป.9) กลุ่มสิงโต สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประกวด MISS PU CHAO 2020 เพื่อเป็นการระดมทุนในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และคัดเลือก MISS PU CHAO 2020 เพื่อทำคุณประโยชน์และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์โครงงาน ต่างๆ ร่วมกับชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย ทั้ง 63 ชุมชน ต่อไปในอนาคต โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 6 นายชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ หัวหน้ากลุ่มสิงโต ตลอดจน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย นักศึกษาหลักสูตร ปนป.รุ่น 9 กลุ่มสิงโต สถาบันพระปกเกล้า คณะครู นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ พร้อมทั้ง แขกผู้มีเกียรติ และพ่อค้า ประชาชน ผู้ให้การสนับสนุน เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

สำหรับการจัดการประกวด MISS PU CHAO 2020 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท ในครั้งนี้ มีสาวงามจากจังหวัดสมุทรปราการ อายุระหว่าง 18 ปี -25 ปี เข้าร่วมการประกวด จำนวน 22 ท่าน ซึ่งการประกวดรอบแรก ชุดกี่เพ้า รอบสอง ชุดราตี โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน จะคัดเลือกสาวงามที่เหมาะสม มีคุณสมบัติ รูปลักษณ์ ความรู้ ความสามารถ ให้ดำรงตำแหน่ง MISS PU CHAO 2020 โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่ง MISS PU CHAO จะได้รับมงกุฎ ถ้วยรางวัลและสายสะพาย พร้อมเงินสด จำนวน 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1จะได้รับถ้วยรางวัลและสายสะพาย พร้อมเงินสด จำนวน 30,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลและสายสะพาย พร้อมเงินสด จำนวน 10,000 บาท นอกจากนี้ จะได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับทางกองประกวด ต่อไป ซึ่งรายได้จากการประกวด ในครั้งนี้ จะนำไปสมทบทุน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นจากถนนลูกรัง และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงลดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรในบริเวณ ดังกล่าว ให้สัญจรได้อย่างปลอดภัย อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสาธารณะ ต่อไป

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin