สังคมคนปากน้ำ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล SSP มินิมาราธอน ครั้งที่ 3

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%82%e0%b8%a3-2

ชมคลิป

เมื่อเวลา 05.30 น.วันที่ 26ม.ค. 63 ที่สถานตากอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล SSP มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ เขต 2 ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายประกาศิต ยังคงอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เครือข่ายผู้ปกครองฯ สมาคมนักเรียนเก่า ตลอดจนคณะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล SSP มินิมาราธอน ในครั้งนี้ จำนวน 1,619 คน

สำหรับการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล SSP มินิมาราธอน ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามแผนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีของผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 3. เพื่อเป็นการระดมทรัพยากรในการส่งเสริมในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยมี เส้นทางในการเดิน วิ่ง ภายในสถานตากอากาศบางปู ซึ่งมีประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 1. ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ชาย-หญิง 2. ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย-หญิง รุ่นอายุระหว่าง 19-39 ปี ชาย-หญิง และรุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป ชาย-หญิง หลังจากจบการแข่งขัน ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ เขต 2 ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะอันดับที่ 1 2 3 ของแต่ละประเภท ตามลำดับ

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin