สังคมคนปากน้ำ

ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม(นายกเอ๋)ประธานหหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ

%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2-2

ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม(นายกเอ๋)ประธานหหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ พื้นที่ภายในวัดกลางวรวิหาร ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม(นายกเอ๋) ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนคร สมุทรปราการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมกวาดพื้น ล้าง เช็คถู ห้องน้ำ ห้องสุขา ทาสี ในพื้นที่วัดกลางวรวิหาร โดยมี นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทสมนตรีนครสมุทรปราการ และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมมี นายวิมล มงคลเจริญ ปลัด อบจ.สมุทรปราการ ปฎิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ พร้อมข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน พนักงานลูกจ้างร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin