การศึกษา-ศาสนา

อุบาสก อุบาสิกา ผู้ถือศิลปฏิบัติธรรม ชาวตำบลบางปู ทำบุญตักบาตรน้ำผึ้ง ณ วัดตำหรุ

%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%81-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a8%e0%b8%b4


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ก.ย.62 พระครูสุธรรมวิธาน (พระอาจารย์สาม) เจ้าอาวาสวัดตำหรุ และคณะพระภิกษุสงฆ์ วัดตำหรุ จัดพิธีทำบุญตักบาตรน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายมอญ ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี โดยมี อุุบาสก อุบาสิกา ผู้ถือศิลปฏิบัติธรรม ชาวตำบลบางปู ร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาการเปรียญวัดตำหรุ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ

ลักษณะของการตักบาตรน้ำผึ้ง เหมือนกับการตักบาตร โดยการใส่ข้าวหรือว่าอาหาร อื่นๆ เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากข้าว และอาหารชนิดอื่นเป็นน้ำผึ้ง นั่นเอง สำหรับประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ทางวัดตำหรุ ได้จัดสืบทอดกันมาช้านาน โดยน้ำผึ้งที่ชาวบ้านตักใส่บาตร ไว้นั้น ทางวัดจะรวบรวมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคในคราวจำเป็นเมื่อเกิดอาพาธ เพราะน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมที่สำคัญของยา ดังนั้นชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าการถวายน้ำผึ้งแด่พระสงฆ์จะได้อานิสงส์เป็นอย่างมาก

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin