สังคมคนปากน้ำ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7

ชมคลิป

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.62 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร2 ชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 7/2562 โดยมีคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยระเบียบวาระก่อนการประชุม ได้มีการจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2562 ซึ่งนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว

ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิได้จัดทำใบประกาศเกียรติคุณเพื่อรับรองว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ (รพ.สต.)ได้ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (ระดับ 5 ดาว) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยในปีนี้จังหวัดสมุทรปราการ มี รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 27 แห่ง แบ่งเป็นอำเภอเมือง จำนวน 6 แห่ง อำเภอบางบ่อ จำนวน 6 แห่ง อำเภอบางพลี จำนวน 4 แห่ง อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 แห่ง อำเภอพระประแดง จำนวน 5 แห่ง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 2 แห่ง

นอกจากนั้นในวาระการประชุม ในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข”, แจ้งเรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลจตุรทิศ, การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งการแจ้งการจัดงานกีฬาสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ อีกด้วย

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin