สังคมคนปากน้ำ

ทสม.อำเภอบางพลี ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87

ชมคลิป

ทสม.อำเภอบางพลี ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยกองช่าง ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ (Samutprakan Go Green) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบางพลีได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งรับข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน การแก้ไข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับ จ.สมุทรปราการ

โดยบรรยากาศภายในงาน มีนายสมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และมีนางสาวเกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ อบจ.สมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สจ.เจียม รุ่งเรือง สจ.นิคม สมบุญมาก สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ นายจำเริญ หลำวรรณะ นายก อบต.บางโฉลง ทิพย์วรรณ นิ่มนวล รองนายก อบต.บางโฉลง
ดร.นิศาชล สิงหศิริ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางพลีใหญ่ ดร.ตยาภรณ์ สุนทรชื่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางโฉลงกำนันอภิรดี แตงโสภา กำนัน ต.บางโฉลง ผอ.บุญเลิศ กล่ำเหว่า ผู้อำนวยการฯ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดบางโฉลง เหล่าศิลปิน ดารา นุ่น ศิรพันธ์ และ บอส จักรพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่หน่วยงาน/องค์กรดีเด่น ด้านการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน อีกด้วย

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin