สังคมคนปากน้ำ

บริษัทกลางฯ ร่วมกับ ปภ.จังหวัดฯ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%af-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%9b%e0%b8%a0-%e0%b8%88

ชมคลิป

บริษัทกลางฯ ร่วมกับ ปภ.จังหวัดฯ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5

เมื่อเวลา 10.00 วันที่ 11 ธ.ค.62 ที่โรงแรมเดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง ถนนเทพารักษ์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY โดยมีนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมีนายศุภชัย แสนยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารฯภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพิมล ผจก.ภาคกลาง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นายธวัชชัย แสงทอง ผจก.สาขา บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาสมุทรปราการ ตลอดจน ผู้แทนจากกองบังคับตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงจังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้ง มูลนิธิฯ กู้ชีพ กู้ภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ รวม จำนวน 80 คน เข้าร่วมการประชุม

โดย อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ โดยจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 20,169 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 55 คน โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนในหมู่บ้าน ชุมชน และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่องโดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโกและนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรการ และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศโดยมี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่เยียวยาให้การคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ กรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin