การศึกษา-ศาสนา

พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานมอบเกียรติความประพฤติดีและทุนการศึกษา ประจำปี 2562

%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b-2

ชมคลิป

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 14 ธ.ค.62 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานมอบเกียรติความประพฤติดีและทุนการศึกษา ประจำปี 2562 โดยมอบทุนการศึกษา จำนวน 123 ทุน และได้ตั้งผ้าป่าสามัคคี 1 ต้น เพื่อนำรายได้สมทบเข้ามูลนิธิพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระมหาธีรานนท์ จิรัฎฐิโก รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิชัยสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุน และนักเรียนที่มีความประพฤติดี โดยมี นายพลากร เทศนำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพลตำรวจตรี วัสพล ใจสิน อุปนายก/เลขาธิการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาว รพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมทั้งแขกผู้มีเกียรติ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมาก

นายพลากร เทศนำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งที่สำคัญประการหนึ่ง คือการส่งเสริมศีลธรรมของพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนได้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในการดำรงชีวิต และการจะสร้างสังคมให้มีความสงบร่มเย็นได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มที่เยาวชน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้มีแบบอย่างที่ดี และมีกำลังใจในการทำความดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยทางพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ คัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีของแต่ละโรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างของเพื่อนในโรงเรียน และเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการมอบเกียรติบัตรความประพฤติดี และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ทั้งนี้ มีผู้เป็นเจ้าภาพร่วมมอบทุน ในครั้งนี้ด้วย จำนวน 67 ราย โดยแยกเป็นทุนระดับประถมศึกษา จำนวน 63 ทุน ทุนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 60 ทุน รวมจำนวนทั้งสิ้น 123 ทุน

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin