สังคมคนปากน้ำ

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a7-2

เมื่อเวลา 18.00 น. วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ที่ห้องปากน้ำ โรงแรมคูณโฮเต็ล สุขุมวิท เลขที่ 998 หมู่ที่ 10 ซอย แบริ่ง 34 ถนน สุขุมวิท 107 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นางไพลิน ภัยลี้ นายกก่อตั้งสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมฯ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมี นางชณิกา เทศดนตรี นายกสมาคมฯคนปัจจุบัน, นางมะลิวรรณ ตั้งเด่นไชย อดีตนายกฯ, นางวิจิตรา ตระการเถลิงศักดิ์ อดีตนายกฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม สมาชิกสามคม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในงานอย่างคับคั่ง โดยภายในงานมีการร่วมร้องเพลง การเต้นรำ การจับของขวัญของรางวัล การเล่นเกม และร่วมรับประทานอาการ บรรยากาศในงานอบอวลไปด้วยความสนุกสนาน ความรัก สามัคคี

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสมาคมองค์กรเอกชน ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ.2545 โดได้รับอนุญาติให้จัดตั้งจาก สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนางไพลิน ภัยลี้ เป็นนายกก่อตั้ง อาศัยจากประสบการณ์ ที่ได้เข้าร่วมในแวดวงของเหล่าสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ มาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี จึงได้ขอจัดตั้งสมาคมเครือข่าย ที่จังหวัดสมุทรปราการขึ้นมา โดยได้รวบรวมเพื่อนๆที่เป็นนักธุรกิจสตรี และสตรีที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ ร่วมกันจัดตั้ง “สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ” ขึ้นมา ได้สำเร็จจัดเป็นสมาคมลำดับที่ 15 และได้มีการสถาปนาสมาคมขึ้น เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2547

โดยมีนางไพลิน ภัยลี้ เป็นนายกก่อตั้ง และมีนายกดำรงค์ตำแหน่งมีแล้วจำนวน 6 ท่าน และนายกคนปัจจุบัน คือนางชณิกา เทศดนตรี โดยดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งกิจกรรมช่วยเหลือสังคม กิจกรรมการกุศลต่างๆ การส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีทั่วไป การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆกับ สตรี เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาศ ในจังหวัดสมุทรปราการ และในปีหน้า 2564 สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระหว่างองค์กรสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ และองค์กรสตรี ต่างๆทั่วโลก ทั้งนี้จะได้เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมอีกด้วย

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin