สังคมคนปากน้ำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อเบลเซอร์และโล่ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8-4

ชมคลิป

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ม.ค.63 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเสื้อเบลเซอร์และโล่ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของจังหวัดสมุทรปราการโดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการมอบเสื้อเบลเซอร์และโล่ และนายพีระวัฒน์ มงคลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ตามที่ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภท โอ.เค โดยทรงได้รับการทูลเกล้าถวายเหรียญรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2562 ของจังหวัดสมุทรปราการ คือ 1. การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร //2. จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 //3. การมอบเสื้อเบลเซอร์ให้แก่ผู้ที่มีคุณูปการแก่การกีฬาของจังหวัดสมุทรปราการ //4. การมอบโล่ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนการกีฬาของจังหวัดสมุทรปราการ และ 5. การมอบโล่ให้แก่นักกีฬาที่มีผลงานดีเด่น หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดสมุทรปราการ ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

สำหรับการมอบเสื้อเบลเซอร์ ให้แก่ผู้ที่มีคุณูปการแก่การกีฬาของจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายสุโข วุฒิโชติ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการ, นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ ซิตี้ และนายไพบูรณ์ พินเที่ยง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ และการมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการกีฬาของจังหวัดสมุทรปราการจำนวน 1 ราย คือ นายเสรี เภตราพูนสินไชย ประธานชมรมบาสเกตบอลจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนั้นยังมีการมอบโล่ให้แก่นักกีฬาที่มีผลงานดีเด่น หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดสมุทรปราการ ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 26 รายประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาเรือยาวสากลชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 14 จำนวน 6 ราย, การแข่งขัน การแข่งขันเทควันโด China Open 2019 จำนวน 1 ราย, การแข่งขันเจ็ตสกี World Cup 2019 จำนวน 1 ราย และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 จำนวน 18 ราย

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin