Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไขปัญหาคาใจเมื่อผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน

0 Comments
1.อาการคงที่แล้ว ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสในร่างการหรือไม่ ไม่จำเป็นค้องตรวจหาเชื้อไวรัส (RT-PCR)ในทุกราย การตรวจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา 2. จำเป็นต้องแยกจากสมาชิกในครอบครัวประมาณ 10-14 วัน โดยแยกของใช้ส่วนตัว และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3. สามารถออกไปสถานที่สาธารณะได้หรือไม่ สามารถออกไปได้ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร 4. มีโอกาสติดเชื้อไวรัสซ้ำหรือไม่ มีโอกาสติดเชื้อไวรัสซ้ำได้ หากได้รับเชื้อจากสายพันธุ์ใหม่ 5. เคยป่วยเป็นโรคโควิด-19 แล้ว จำเป็นต้องฉีดวัคซีนอีกหรือไม่ สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ ภายหลังหายป่วยแล้ว 3-6 เดือน 6. สามารถบริจาคเลือดได้หรือไม่ สามารถบริจาคเลือดได้...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทานน้ำใจนำมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย

0 Comments
          ส.ส.สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ประสานงานร่วมกับศูนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์สำโรงและมูลนิธิกิจเลิศไพโรจน์กลุ่มผู้บริหารศูนย์การค้าอิมพิเรียล คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ คุณภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ รับทราบถึงปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในปี พ.ศ. 2564 ณ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีผู้ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากรวมถึงผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากทุกข์ภัยในครั้งนี้จึงจัดให้มีกิจกรรมเปิดร่วมรับบริจาค สิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเพื่อรวบรวมเป็นทานน้ำใจนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมใน อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหวังให้ผู้ประสบอุทกภัยได้มีขวัญและกำลังใจในการสู้ชีวิต ที่จะต้องต่อสู้กับอุทกภัยในครั้งนี้ที่ไม่รู้ว่าจะต้องอีกนานแค่ไหน เราทำเพื่อเพียงหวังให้ผู้ประสบอุทกภัยจะได้มีขวัญและกำลังใจให้ผ่านพ้นภัยในปีนี้
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในระดับ พื้นที่ หมู่ 5,6 และหมู่ 9,10 และหมู่ 11 ตำบลบางเมืองใหม่

0 Comments
https://youtu.be/IoCYvo9KUEI        เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ แนวทางเลือก และขอบเขตการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในพื้นที่ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และประชาชนในพื้นที่หมู่ 5 หมู่ 6...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสงฆ์วัดใหญ่บางปลากด เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน ประจำปี ๒๕๖๔

0 Comments
 เมื่อเวลา ๑๗.๑๕ น.ของวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ พระมหาวิทูร ธัมมโชโต เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์วัดใหญ่ เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีคุณสำรวม แทนศิริ พร้อมครอบครัว เป็นประธานอุปถัมภ์ มีพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ร่วมในพิธี กำหนดการวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๕ น.ประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

เหล่าพุทธศาสนิกชน พร้อมใจร่วมออกมาทำบุญเตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในประเพณีออกพรรษา ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง

0 Comments
บรรยากาศงานตักบาตรเทโวโรหณะ ประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ของวัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในปีนี้ ได้มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เดินทางนำข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ธูป เทียน มาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ กันเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ท่าน”พระครูแจ้”พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ได้เมตตาออกนำคณะสงฆ์ของวัดเดินรับบิณฑบาต สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญเป็นอย่างมากสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนี้ เป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อชาวไทยพุทธ มาอย่างช้านาน โดยงานจะตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งตามตำนานเล่าว่า พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดา โดยจำพรรษา ที่ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 1...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธุชน ผู้ใจบุญ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนา ถวายผ้าพระกฐิน ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔

0 Comments
ยอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ รวม ๔,๑๑๔,๔๕๙ บาท(สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.ของวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔(แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑) “พระครูแจ้”พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดำเนินการในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 โดยมี ครอบครัว คุณจีรพันธฺ์ รอดปัญญา คุณเดชธนา บำรุงรอดปัญญา ร่วมบุญถวาย ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านบาทถ้วน)ประธานอุปถัมภ์ถวายผ้ากฐิน...
Continue reading
1234234
WordPress Image Lightbox Plugin