Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.บางโฉลง จัดโครงการวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓

0 Comments
วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบางโฉลง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด "พลังสร้างสรรค์สตรี เพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งความเสมอภาค" โดยมี นายธวัชชัย นามสุมทร นายอำเภอบางพลี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีนายจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง กล่าวต้อนรับท่านนายอำเภอ ได้ร่วมพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีบางโฉลง และนางสาวทิพยวรรณ์ นิ่มนวล ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีบางโฉลง กล่าวรายงานการจัดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยนายชานนท์ ลัดกระทุ่ม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง สมาชิกสภาฯ นางสาวปารณีย์ นาคคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง นายประสาท...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่ ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการและสัปปุรุษ เรื่องขอเลื่อนการจัดกิจกรรม งาน “รวมน้ำใจสู่ ยามีอัลมุมี่นีน” ไปก่อน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด 19

0 Comments
https://youtu.be/Ezpgf81zTfIเมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 เวลา 11.00 น.(ผู้ใหญ่เชาว์) สิทธิ์ปกรณ์ จุลแก้ว ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่ เป็นตัวแทนคณะกรรมการและสัปปุรุษมัสยิดยามีอุ้มุมี่มิน (ซ.ยัวซ่า) เข้าพบ ปลัดอาวุโส ศรายุทธ ไชยกอง เพื่อหารือในเรื่องของการจัดกิจกรรม งาน "รวมน้ำใจสู่ ยามีอัลมุมี่นีน" งานดื่มน้ำชาเพื่อการกุศล ของมัสยิด ฯ.ในหมู่บ้าน โดยคาดสถานการณ์ ว่าจะมีชาวไทยมุสลิม เดินทางมาร่วมงานประมาณ 100 - 300 คน จากหลาย ๆ...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

การบินไทยแต่งตั้งนายจักรกฤศฏิ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

0 Comments
ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งให้ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแองเกอโลสเตท รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิคมอุตสาหกรรมบางปู

0 Comments
 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมด้วย ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร รองประธานกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ สายงานปฏิบัติการ 2 นายธาดา สมุทรพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานปฏิบัติการ...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มใช้มาตรการ Terminal Screening คัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้ามาในอาคารผู้โดยสาร ทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 เริ่ม 18 มี.ค.นี้

0 Comments
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยได้มีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าอาคารผู้โดยสารทุกชั้น เพื่อคัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารทุกคน ทั้งผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ผู้ที่มารับ - ส่ง และผู้ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. (Terminal Screening) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 18 มีนาคม 2563 และเพื่อให้การคัดกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทสภ. จึงปิดประตูเข้า - ออก อาคารผู้โดยสารบางส่วน และกำหนดให้มีจุดคัดกรอง ณ ประตูเข้า...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

กศน.ตำบลบางปูใหม่ จัดกิจกรรมโครงการผลิตและออกแบบการทำหน้ากากอนามัยในชุมชน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

0 Comments
https://youtu.be/eT8h4winWU0เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 เวลา 09.00 น.ที่ กศน.ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สักกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดกิจกรรม โครงการผลิตและออกแบบการทำหน้ากากอนามัยในชุมชน หลักสูตร 36 ชั่วโมง ให้กับประชาชนชาวตำบลบางปูใหม่ เพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19” ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2563 โดยมี นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.จุฑาพงษ์ รัตนโขติ นางณภัทร ตองอ่อน ครู...
Continue reading
WordPress Image Lightbox Plugin